.
.

„Gminne Centrum Sztuk Wizualnych” w Modlęcinie

Dobiegły końca roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Modlęcin w gminie Strzegom”. W budynku świetlicy powstało „Gminne Centrum Sztuk Wizualnych”, gdzie prowadzonych będzie szereg warsztatów artystycznych. 

Prace remontowe obejmowały: rozbiórkę wraz z nadbudową klatki schodowej i pokryciem dachowym, budowę schodów żelbetowych wraz z innymi elementami żelbetowymi, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, odgrzybienie ścian i posadzek, budowę szatni i toalety na parterze, generalny remont sali głównej i kuchni, wykonanie tynków i lamperii, położenie nowych warstw podłogowych, zagospodarowanie poddasza, cz też instalację windy towarowej.

- Głównym celem projektu było utworzenie „Gminnego Centrum Sztuk Wizualnych” w Modlęcinie w celu zaspokojenia potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz integracja mieszkańców tej wsi. W wyremontowanej świetlicy prowadzone będą – pierwsze się już odbyły - warsztaty artystyczne tj.: rzeźba w kamieniu, modelowanie w glinie, malowanie przy użyciu farb wodnych, praca na kole garncarskim, wykonywanie rysunku formatowego, zajęcia parateatralne, ceramika dla osób niepełnosprawnych, łączących taniec z twórczością plastyczną, tworzenie instalacji przestrzennych oraz zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży – wymienia Katarzyna Cioruń, naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu.

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Całkowita wartość inwestycji wyniosła ok. 1 mln zł. Wielkość przyznanego dofinansowania wyniosła blisko 0,5 mln zł.

Przypomnijmy, że na ostatniej sesji RM w Strzegomiu radni dołożyli 310 tys. zł na wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Modlęcinie i  na zagospodarowanie terenu wokół niej.

Fot. UM w Strzegomiu


2020-02-18 21:27 412 Gminne Centrum Sztuk Wizualnych w Modlęcinie, Modlęcin, świetlica wiejska

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.

Komentarze na fb