Koniec z całodobową opłatą za parking!

Koniec z całodobowym pobieraniem opłat za parkowanie i drakońskimi karami za brak biletu na parkingu przy u. Św. Anny w Strzegomiu. Od 6 maja br. zarządca, czyli Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu ujednolicił zasady użytkowania miejsca postoju ze strefą płatnego parkowania w mieście.

- Zasady na tym parkingu już od dawna doskwierały mieszkańcom. Mylące było to, że parkometr wygląda tak samo, jak w całej strefie płatnego parkowania, stąd użytkownicy wprowadzeni w błąd wizualną formą nie kupowali biletu w dni powszednie po godzinie 18.00 i w weekendy, a za to byli obciążani karami w wysokości 50 zł. Doszłam do wniosku, że trzeba te zasady ujednolicić z tymi, które obowiązują w strefie  – tłumaczy Marta Zięba, prezes Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu.

Pomysł wydaje się dobry dla pacjentów położonej nieopodal przychodni zdrowia, czy rodziców odwożących dzieci do szkoły nr 4. Teraz na parkingu administrowanym przez ZUK można pozostawić pojazd nieodpłatnie od godziny 18.00 do 10.00 rano w dni powszednie i weekendy. Opłaty obowiązują zgodnie z zasadami panującymi w strefie płatnego parkowania, czyli w dni robocze od godziny 10.00 do godziny 18.00.

Przypomnijmy, że do tej pory za brak biletu była nakładana na użytkownika opłata w wysokości 50 zł. Teraz kara za brak biletu będzie wynosiła 15 zł pod warunkiem, że zostanie uiszczona w terminie do 2 dni od wezwania. Po upływie 2 dni, kwota opłaty wzrośnie do 50 zł.

2019-05-06 20:37 2595 Parking ZUK, parking przy Świętej Anny

Komentarze

W ogóle nie powinno być opłat na tym terenie. Teren prywatny. Parking wybudowany przez gminę nie legalnie, bez infrastruktury dla takich obiektów, naraża środowisko naturalne. Po za tym czemu gmina za publiczne pieniądze wybudowała parking na obcym terenie? Czyżby na zasadzie my wybudujemy, Pozarządzamy tym parkingiem, a potem ty go przejmiesz i będziesz czerpał zyski.

~Tiritonga

Opłaty postojowe w strefach płatnego parkowania mogą być pobierane jedynie pod warunkiem prawidłowego oznakowania miejsc parkingowych – i to jednocześnie znakami pionowymi, jak i poziomymi. W praktyce zarządcy dróg miejskich egzekwują opłaty w obszarze całej strefy – także w miejscach nieprzeznaczonych do parkowania. A nieświadomi swoich obowiązków właściciele pojazdów płacą…. Co ciekawe tu nie ma żadnych oznaczeń miejsc parkingowych.

~Tiritonga

Obowiązek wyznaczania miejsc parkingowych spoczywa na zarządcy parkingu niedopilnowanie tych warunków dyskwalifikuje to miejsce do pobierania opłaty. Jak również podłoże wykonane z kamienia sypkiego może spowodować uszkodzenie ciała lub samochodu. Parking nie jest ogrodzony co może spowodować że osoby przechodzące przez parking ,,piesi,, mogą zostać potrącony przez manewrujace na tzw. parkingu samochody. Brak oznaczeń wjazdu wyjazdy. Jeżeli ktoś pobiera opłaty to powinien być świadomy zagrożeń i konsekwencji z tym związanych.

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.

Komentarze na fb