Miliony na walkę z bezrobociem

Kolejne miliony na walkę z bezrobociem i wykluczeniem społecznym, a także wsparcie rodziców z maluchami, by mogli wrócić do pracy. Te i więcej wyzwań rynku pracy – ogłosiły władze województwa dolnośląskiego i przedstawiciele publicznych służb zatrudnienia. 26 kwietnia odbył się „Briefing rynku pracy” w Wałbrzychu, podczas którego zaprezentowano projekt działań.
 
W ostatnich 10 latach z pomocy powiatowych urzędów pracy skorzystała rekordowa liczba osób - ponad 2,2 mln. Blisko milion rozpoczęło pracę. W tym czasie przyznano prawie 41 tys. dotacji na założenie własnej firmy. Ponad 31,3 tys. refundacji zatrudnienia i ponad 18,2 tys. dotacji na utworzenie miejsca pracy. Od grudnia 2008 r. do grudnia 2018 r. Stopa bezrobocia spadła z 10 proc. do 5,2 proc. A liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się o ponad 51 tys. 

Dolnośląski rynek pracy zmienia się. Staje się coraz bardziej rynkiem pracownika. Jednocześnie kilkanaście procent wśród bezrobotnych to osoby niepełnosprawne, osoby opiekujące się niepełnosprawnym dzieckiem lub korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Dodatkowo mamy tysiące Dolnoślązaków, którzy chcieliby wrócić do pracy, ale barierą są choroby ich bliskich i brak możliwości zapewnienia im opieki. I to są obecne wyzwania na rynku pracy – mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego i dodaje. – Za tymi potrzebami idą konkretne kwoty. Z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, a także z krajowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy będzie miał do dyspozycji przez najbliższe cztery lata prawie miliard złotych.

Miliony na rynek pracy na Dolnym Śląsku

W tym roku dolnośląskie powiatowe urzędy pracy mają do dyspozycji 160 mln zł. W ramach funduszy unijnych tylko w tym roku na rynek pracy trafi ponad 220 mln zł.

Kursy, szkolenia, staże czy dotacje bezzwrotne na założenie własnej firmy to narzędzia, z których najczęściej korzystają osoby szukające pracy. Ale w ślad za spadkiem liczby osób bezrobotnych samorząd podejmuje dodatkowe działania, by zaktywizować kolejne grupy, które mogą wrócić na rynek pracy.

Dlatego duże fundusze koncentrujemy na tworzeniu nowych miejsc w żłobkach i klubach malucha. Niewiele osób wie, że ponad 20 proc. bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy ma małe dziecko, a prawie 17 proc. bezrobotnych stanowią kobiety, które nie rozpoczęły pracy po urodzeniu dziecka. To ważna dla nas grupa, której należy się wsparcie. Dlatego żłobek za darmo lub za niewielką opłatą mogą otrzymać rodzice dzieci do 3 lat, jeśli nie mają pracy, a także chcą wrócić do pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych – dodaje Michał Bobowiec, członek zarządu województwa dolnośląskiego.

Fundusze w DWUP przeznaczane są na kompleksowe wyposażenie obiektów, pomoce naukowe, szkolenie opiekunów dziennych oraz zatrudnienie niań. W sumie realizowanych jest 105 dolnośląskich projektów o wartości blisko 139 mln zł. Dzięki temu powstanie w sumie 3 300 miejsc w żłobkach i klubach malucha, zatrudniono 10 opiekunów dziennych oraz 280 niań.

Dodatkowe wsparcie dla potrzebujących

Pomoc trafia również do Dolnoślązaków, którzy muszą opiekować się bliskimi, którzy są chorzy bądź niepełnosprawni. Skąd taki cel?

Kilkanaście procent wśród bezrobotnych to osoby niepełnosprawne, opiekujące się niepełnosprawnym dzieckiem lub korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Są też tysiące Dolnoślązaków, którzy chcieliby wrócić do pracy, ale barierą są np. choroby własne lub bliskich i brak możliwości zapewnienia im opieki. Dlatego wspólnie z partnerami realizujemy szereg działań – podsumowuje Bartosz Kotecki, wicedyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy i wylicza: – To pomoc dla podopiecznych m.in. ośrodków pomocy społecznej, ośrodków wychowawczych, socjoterapeutycznych, czy też zakładów poprawczych. Wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, tworzenie dziennych domów opieki medycznej, rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, czy też projekty ukierunkowane na usługi asystenckie i opiekuńcze nad osobami niesamodzielnymi świadczone w lokalnej społeczności.

Na aktywną integrację i usługi społeczne, bo tak zgrupowano te działania, DWUP przeznaczył w sumie 295 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. W ramach 186 projektów realizowanych na Dolnym Śląsku wsparciem objętych zostanie blisko 19 tys. osób.

Najnowsze dane o bezrobotnych

Stopa bezrobocia w naszym regionie jest wciąż niska. W marcu 2019 r. wynosiła 5,3 proc. do 5,9 proc. w Polsce. A jeszcze kilkanaście lat temu wskaźnik ten wynosił 24,7 proc. Najniższa stopa bezrobocia (poniżej 1,9 proc. na koniec marca 2019 r.) występuje we Wrocławiu oraz powiecie wrocławskim, natomiast najwyższa w powiatach: górowskim (15,2 proc.), złotoryjskim (14,4 proc.) wałbrzyskim ziemskim (14 proc).

Fot. DWUP
Źródło: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
2019-04-28 09:40 911 praca, walka z bezrobociem, Urząd Pracy

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.

Komentarze na fb