.
.

Od dziś zakrywamy nos i usta!

Od 16 kwietnia obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust. W gminie Strzegom wiele osób i instytucji pomaga respektować nowe zasady, rozdając nieodpłatne maseczki. Gdzie jest konieczne noszenie maseczek i kto jest zwolniony z obowiązku? Sprawdzamy przepisy.

Obowiązek zakrywania nosa i ust stał się rzeczywistością i dotyczy wszelkiego sposobu poruszania się na terytorium kraju. Dozwolone jest stosowanie maski, maseczki, odzieży lub jej części. Społeczność gminy Strzegom od kilku dni prowadzi akcję szycia i rozdawania bezpłatnych maseczek dla mieszkańców. Koło Gospodyń Wiejskich z Ruska postanowiło uszyć  ponad 200 maseczek i rozdać je w swojej miejscowości. Strzegomski DDP Senior-Wigor przygotował ponad 1000 osłon twarzy i przy pomocy policji, dystrybuował je wśród seniorów z całej gminy.

Nie brakuje także indywidualnych, bezinteresownych inicjatyw. Pani Małgorzata Połeć ze Strzegomia samodzielnie uszyła partię maseczek i ma zamiar oddać je mieszkańcom.

- W czwartek od godziny 17:00 będę rozdawała maseczki za darmo. Będę zielonym "matizem" na początku parkingu przy sklepie Lidl - ogłasza na swoim facebookowym profilu pani Małgorzata.

Od dzisiaj druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaroszowie także ruszają z roznoszeniem maseczek uszytych dla mieszkańców wsi.

- Pragniemy zadbać o wasze bezpieczeństwo, które jest dla nas najważniejsze. Proszę pamiętać również, aby po dostarczeniu przez nas maseczek je wyprać, można je również prasować. Lista osób szyjących oraz sponsorów niedługo pojawi się na naszej stronie - informują druhowie z OSP Jaroszów.

Gdzie trzeba założyć maseczkę?

Zgodnie z przepisami opublikowanymi w Dzienniku Ustaw, usta i nos należy zasłaniać na drogach, placach, w zakładach pracy oraz budynkach użyteczności publicznej. Maseczki są także obowiązkowe w obiektach handlowych i usługowych oraz na targowiskach.

Co z komunikacją?

Za rozporządzeniem rządu, osłona nosa i ust jest konieczna w środkach transportu zbiorowego, czyli m.in. w autobusach, pociągach i taksówkach. Obowiązek dotyczy także osób poruszających się samochodem z osobami, z którymi na co dzień nie mieszkamy.

Na rowerze i hulajnodze także w maseczce

Rowerzyści, motocykliście, poruszający się hulajnogach i piesi są także w grupie zobowiązanej do noszenia maseczek.

Maseczka na klatce schodowej

Zakrywać nos i usta trzeba też na terenie nieruchomości wspólnych. W tym przypadku mowa o klatkach schodowych, piwnicach, posesji z boksami śmietnikowymi

Maseczki w zakładzie pracy i urzędach

Nakaz zakrywania ust i nosa obowiązuje także w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym. Za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.

Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy jednak osób pracujących lub wykonujących czynności służbowe w tych budynkach, z wyjątkiem osób bezpośrednio obsługujących interesantów lub klientów.

Kto jest zwolniony z noszenia maseczek?

Dzieci do 4 roku życia oraz osoby, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności są zwolnione z obowiązku zasłaniania nosa i ust.
Maseczek nie muszą nosić duchowni podczas sprawowania kultu religijnego oraz żołnierze sił zbrojnych RP, wykonujących zadania służbowe.

Kiedy obowiązkowo trzeba odkryć usta i nos?

Maseczkę musimy odsłonić, gdy zażąda tego funkcjonariusz (np. policji czy straży granicznej) legitymujący nas w celu ustalenia naszej tożsamości albo inna osoba, która musi zweryfikować naszą tożsamość. 
2020-04-16 09:18 708 koronawirus, Strzegom, maseczki

Komentarze

~Danka

I dobrze. Przynajmniej nie muszę oglądać co niektórych pysków, zdradzieckich mord i kaczych dziobów

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.

Komentarze na fb