Radna zrzekła się mandatu

Zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I wygasł mandat Marty Zięby, radnej Rady Miejskiej w Strzegomiu. Powodem jest pisemne zrzeczenie się mandatu. Naturalnym następstwem będzie nowe nazwisko w składzie Rady.

- Potwierdzam informację dotyczącą złożenia rezygnacji z mandatu zgodnie z postanowieniem nr 3/2019 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 24 stycznia 2019 roku, natomiast fakt wygaśnięcia mandatu potwierdzi dopiero decyzja radnych w postaci podjętej uchwały – tłumaczy Marta Zięba.

Przypomnijmy, że Marta Zięba sprawowała funkcję radnej przez ponad 8 lat, podczas trzech kadencji Rady Miejskiej w Strzegomiu. Swoją decyzję o zrzeczeniu się mandatu tłumaczy w pisemnym uzasadnieniu (do pobrania).

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz niezwłocznemu doręczeniu zainteresowanej, Wojewodzie Dolnośląskiemu i Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Strzegomiu, który następnie wraz z radnymi potwierdzi wygaśnięcie mandatu w postaci podjętej uchwały.

Nieoficjalnie mówi się, że nowym radnym będzie Robert Chyłek startujący z Komitetu Wyborczego Wyborców Zbigniewa Suchyty, który uzyskał w okręgu nr 1 liczbę 140 głosów.

2019-01-27 17:17 3053 Marta Zięba, Robert Chyłek, Rada Miejska w Strzegomiu

Komentarze

~Vvde20

Czy nowa Pani Prezes ZUKu?

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.

Komentarze na fb