.
.

Skakali przez skórę [FOTO]

Skok przez skórę i uderzenie szpadą w ramię, w geście pasowania nie są obce uczniom Technikum Górnictwa Odkrywkowego, którzy podczas Barbórki zostali przyjęci w górniczy stan. 4 grudnia odbyła się VIII akademia z okazji „Dnia Górnika” w Zespole Szkół w Strzegomiu.

- W zawodzie Technik Górnictwa Odkrywkowego kształcimy od 9 lat. Przygotowujemy uczniów do kierowania ruchem zakładów górniczych, ale także dajemy możliwość poznania umiejętności związanych z obróbką kamienia, choćby przez zagraniczne praktyki zawodowe, czy zajęcia praktyczne poza programową teorią – mówi Robert Wójtowicz, dyrektor Zespołu Szkół w Strzegomiu.

W tym roku, aż 20 uczniów pretendowało do wstąpienia w szeregi braci górniczej. Pasowania czyli skoku przez skórę dokonali Ryszard Chęciński, Bogusław Skolak, Antonii Larczyński i Stanisław Sitarz – zasłużone Stare Strzechy Bractwa Gwareckiego. W rytuale „Młode lisy” przyrzekali stać na straży godności stanu górniczego.

Beczka, skóra, dyby i „dupochlast”

- Pasowanie na górnika jest starym zwyczajem, którego tradycja sięga kilkuset lat i nadaje uczniom pierwszych szlifów górniczych, a polega na tym, że adepci dokonują skoku przez skórę wymieniając swoje nazwisko i skąd pochodzą. Po udanym skoku są opasani skórą i pasowani na górnika przez uderzenie szpadą w ramię, która jest symbolem godności górnictwa polskiego – mówi Stanisław Sitarz.

Po całej procedurze skoku przez skórę, każdy z adeptów otrzymał pamiątkowy dyplom. Na nieposłusznych czekały dyby i „dupochlast”, czyli górnicze straszaki dla tych, którzy splamiliby honor górnika.

Po akademii odbyła się biesiada z konkursami, tańcami i śpiewami m.in. piosenki górniczej z lokalnym akcentem: "Ja, dolnośląski pieron spod Strzegomia, wydobywam granit każdego dnia …"
 
2018-12-04 13:34 1929 Zespół Szkół w Strzegomiu, Święto Skalnika, Barbórka w Strzegomiu, Dzień Górnika

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.

Komentarze na fb